Oljebyte & Årsservice

Motoroljan har fler viktiga funktioner, och se till att byt den enligt intervall för att minska risken för slitage och i värsta fall motorhaveri. Följande egenskaper har oljan:

  • smörjer, det vill säga håller friktionsytorna i motorn åtskilda
  • kyler, genom att transportera bort värme
  • skyddar motordelar från korrision
  • minskar vibrationer och därmed dämpar motorljudet
  • rengörande funktion.

Hur ofta ska man byta olja och oljefilter?

Kör du en etanolbil eller en bilmodell som körs mest på etanol? Då rekommenderar vi på Kindwalls verkstäder att du byter olja och oljefilter vart 1000:e mil. Detta är viktigt eftersom etanolen inte har samma smörjeffekt som bensin.

Att byta olja är en investering i längre livslängd för motorn. Gör du det regelbundet så håller motorn sig i form längre helt enkelt. Förebygg skador genom att byta olja ungefär var 2000:e mil på en bensindriven bil. Risken med att köra för länge med samma olja är att motorn slits onödigt snabbt. Med ett oljebyte förlänger du livslängden på motorn eftersom den nya oljan både renar och smörjer motorn. Andra positiva effekter är minskad bränsleförbrukning och lägre utsläppsnivåer.

Vad händer om jag kör med för lite olja?

Det är inte bra för motorn. Då motorn har för lite olja blir det mer friktion som i sin tur höjer temperaturen i motorn, med haveririsk som följd.

Vad händer om jag kör för länge med samma olja?

I oljan samlas metallpartiklar och rester från bränsleförbränningen. Om du inte byter olja regelbundet ökar den här sortens skräp i oljan, vilket orsakar onödigt mycket slitage på motorn.

Årsservice

Hur många mil ska man köra innan det är dags för service? 

1 000, 3 000 eller 5 000?

På Kindwalls verkstäder rekommenderar vi att du ser över din bil ordentligt en gång om året.

Det finns så många variabler att ta hänsyn till så det är svårt att rekommendera ett visst antal mil. Kör du korta sträckor mellan hemmet, dagis och jobbet, eller kör du långa säljresor på motorväg mellan Stockholm och Göteborg, eller är du kanske oftast ute på någon grusväg och skumpar? I sådana lägen är det egentligen inte relevant hur långt bilen gått, det är slitaget den utsätts för som du behöver förebygga.

Prata med oss om årsservice och titta gärna in på fliken Kindwalls värdekort. Med värdekortet sänker du dina verkstadskostnader!