Bilglas-vi byter vindrutor och lagar stenskott

Laga stenskott eller byta hela rutan?

För dig som har fått ett stenskott på rutan försöker vi alltid att laga stenskottet i första hand om det är möjligt. Ett stenskott som måste lagas, är ett stenskott som har en liten spricka i sig. Är det bara en grop och ingen spricka så gör man ingenting. Gropar lagas i regel inte.

För att vi ska kunna laga stenskottet krävs det att stenskottet är mindre än en femkrona, att det inte är för många stenskott på en ruta och att stenskottet inte sitter för nära rutans kant (5 cm). Efter en lagning blir stenskottet osynligt men kan medföra en svag brytning vid lågt stående sol eller regn. 
Därför lagas inte stenskott i synfältet (röd färg).

Skador belägna nära en A-stolpe eller taket får inte repareras eftersom vindrutan fungerar som en del av säkerhetsburen. Skador som befinner sig i det indirekta synfältet kan repareras om de är mindre än 15 mm (gul färg).
Skador på vindrutans övriga områden kan repareras – men bara om de är mindre än 25 mm (grön färg).

Är din vindruta en trafikfara?

Statens Väg- och Trafikforskningsinstitut, VTI, har genomfört en studie som visar att slitna vindrutor är en bortglömd trafikfara. Studien visar att slitage på bilars vindrutor ger nedsatt sikt redan efter ca 8.000 mil och påverkar även förarbeteendet. En sliten eller skadad vindruta bör därför kontrolleras och bytas eller lagas snarast.

Att tänka på för dig som måste byta ruta

Verkstaden behöver ha din bil ungefär en halv dag för att byta ruta. Vid byte är det viktigt att du anlitar en verkstad som kan glas och som använder rätt metod, rätt delar och rätt lim, eftersom framrutan är en del av bärigheten i hela bilens kaross. Vi använder alltid originalrutor som i kombination med rätt teknik och ett kraftigt lim skapar hållfasthet för bästa krocksäkerhet. En felmonterad ruta kan skapa stor skada vid en kollision.

Vi är en auktoriserad skadeverkstad och garanterar att ditt vindrutebyte utförs på ett säkert sätt, allt för att bevara din säkerhet.