Vi är certifierad och godkänd ac verkstad och reparerar alla typer av klimatanläggningar.

Du kan lätt undvika onödiga kostnader genom att regelbundet göra AC-service på din bil. Utan kontroll av AC-anläggningen blir kompressorn och dess funktion förr eller senare försämrad. Detta kan innebära att den blir förstörd och måste bytas ut. Om du gör en AC-service ca en gång om året kan eventuella fel upptäckas och avhjälpas i tid.

Så här går en felsökning av din bils AC till:
Man utför först en kontroll och ser ifall det finns synliga skador på ex. kondensor. Detta innebär ibland att vi behöver demontera hela stötfångaren i fram. Vi tömmer systemet på gas, utför trycktest och läcksöker med hjälp av UV-lampa eller elektronisk läcksökare.
Mekaniker kontrollerar hög- och lågtryckssidans värden, kompressorns funktion, kondensorfläkten, drivremmarnas skick och eventuella skador på komponenterna.

När vi hittat felet på din klimatanläggning får du ett pris på vad den totala kostnaden för reservdelar och arbete blir före vi påbörjar reparationen.

Pris för felsökning : 1995:- med Kindwalls värdekort!

Reparation
Om det behövs en reparation så hjälper vi er självklart med den också. Som auktoriserad AC-verkstad följer vi miljöskyddslagen och därför fyller vi aldrig på gas i system som innehåller några synliga läckor.
Detta enligt Statens naturvårdsverks föreskrifter om kylanläggningar.

Kindwalls rekommenderar:

Anmäl till ditt försäkringsbolag att din bils klimatanläggning ej fungerar eller kyler som den skall så har du stor chans att din maskin eller vagnskadeförsäkring täcker kostnaden och du betalar endast självrisken till oss. Vi tar bilder och skickar in ett kostnadsförslag till försäkringsbolaget som sedan ger oss ett svar ifall dom står för reparationen.