Diagnostiskt test

Vi ger dig servicen du inte trodde fanns!

Bilar som är tillverkade efter 1996 måste innehålla inbyggd diagnostik – OBD port. Dessa koder sänds via bilen in i ett diagnostiskt verktyg där man kan utläsa fel. Om en ”fel” lampa i displayen tänds så skall du omgående kontakta oss så vi kan utläsa felet och ge dig ett kostnadsförslag. Felsökningskostnad när vi kopplar upp vårt diagnosindstrument och söker efter felkoder kostar 1500:-

Efter att vi reparerat och åtgärdat felet så kan vi återställa styrboxens felsignal och därmed så släcks lampan.

Våra mekaniker utbildas kontinuerligt för att lösa båda lätta och svårare fel.

Kindwalls rekommenderar:

Tänds motorlampan på din bil bör du omgående kontakta din verkstad.