AC service och reparationer

Om du märker att din AC inte kyler som den gjort tidigare och du behöver fylla på med ny gas med jämna mellanrum är det ett tecken på läcka och det bör man åtgärda hos en certifierad och godkänd AC-verkstad. Precis vad vi är!

AC-service

Du kan lätt undvika onödiga kostnader genom att regelbundet göra AC-service på din bil. Utan kontroll av AC-anläggningen blir kompressorn och dess funktion förr eller senare försämrad. Detta kan innebära att den blir förstörd och måste bytas ut. Om du gör en AC-service ca en gång om året kan eventuella fel upptäckas och avhjälpas i tid.

I en AC-service ingår:
Tömning av gas, trycktest och läcksökning med hjälp av UV-lampa eller elektronisk läcksökare, påfyllning av köldmedie och olja.
Kontroll av: hög- och lågtryckssidans värden, kompressorns funktion, kondensorfläkten, drivremmarnas skick och eventuella skador på komponenterna.

Pris från 1895:- med Kindwalls värdekort!

Reparation
Om det behövs en reparation så hjälper vi er självklart med den också. Som auktoriserad AC-verkstad följer vi miljöskyddslagen och därför fyller vi aldrig på gas i system som innehåller några synliga läckor.
Detta enligt Statens naturvårdsverks föreskrifter om kylanläggningar.

AC-systemets uppbyggnad


 

 

 

 

 

Delarnas funktion:
Kompressor: Pumpar köldmedium och olja runt i systemet.
Kondensor: Sitter normalt framför bilens kylare och kyler ner gasen.
Torkfilter: Avfuktar och filtrerar det kondenserade köld mediumet.
Expansionsventil: Släpper in flytande köldmedium som sedan förvandlas till gas.
Förångare: Är där kyleffekten till kupén uppstår.

Vi säljer även reservdelar till AC-system.

Vi servar klimatanläggningar i alla typer av fordon.

En väl fungerande klimatanläggning ger dig:

  • en skön temperatur året runt
  • en trafiksäker körning, då den snabbt tar bort imma, både vid kyla och regn.
  • ren luft

Kindwalls använder endast originalreservdelar av högsta kvalitét, som når upp till ditt fordons luftkonditioneringskrav.

Varför fungerar inte min AC?

Den vanligaste orsaken till varför inte AC:n fungerar är att systemet är tomt på gas. Det innebär att man troligtvis har läckage någonstans i systemet. I ett sånt fall rekommenderar vi att man gör en provtryckning av systemet för att se var läckan finns.

Vad kostar det att laga AC-systemet?

Det är svårt att säga innan vi tittat på systemet så det bästa är att komma in till verkstaden så gör vi en översyn och ger dig ett kostnadsförslag innan vi påbörjar reparationen. Priset varierar beroende på vilken komponent som är ur funktion.

 

Kindwalls verkstäder tipsar: 

-Har du en maskinskadeförsäkring? I så fall finns möjlighet att anmäla ett icke fungerande AC-system som skada till ditt försäkringsbolag. Vi samarbetar med samtliga försäkringsbolag och hjälper dig med reparationen.